HBK Corona Crowd Funding vun 20€

HBK Handball Käerjeng HBK Corona Crowd Funding vun 20€ Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "<strong><em>Crowd Fundin</em>g</strong>". Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung. Fir <em><strong>20 Euro </strong></em> kritt där eng <em><strong>HBK Memberskaart,</strong></em> mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
20.00

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 20€

20,00€
HBK Corona Crowd Funding vun 20€

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 20€

20,00€
Numero De Modele: hbk-006a
Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 20 Euro kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
Quantité maximale dépassée
Montant minimum d'achat de 0 est requis
Montant maximal d'achat οf 0 est autorisé
20.000
Facebook
Email
  • Description

Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 20 Euro  kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt