Bëscht Wënsch fir 2022

Den HBK wënscht all senge Spillerinnen a Spiller, Memberen, Sponsoren, Frënn a Suppporteren e gutt, a virun allem e gesond, neit Joer 🍀💚🦁