A schonns ass d’HBK Famill nees méi grouss ginn !

Bonjour Milan Trivić-Raonić 💚.
Mär felicitéieren dem Aleksandra an dem Miki fir d'Gebuert vun hirem Jong 🍼 dem Milan, an dem Victoria vill Spaass mat sengem neie Bridderchen 👶.