🇱🇺Nationalfeierdag doheem🇱🇺

Super Initiativ vun der Gemeng Käerjeng, an den HBK war derbäi.
De Muere mat enger Equipe vu 5 Leit bei der Verdeelung um Dribbel/Treff. Merci eise Memberen déi gehollef hunn.
Mär wënschen all eise Memberen a Frënn e schéine Nationalfeierdag 🎉. Vive den HBK 💚, Vive Käerjeng, Vive Lëtzebuerg 🇱🇺