D’Gewënner vun der EHF Challenge Cup Tombola sti fest.

Hei sinn d’Gewënner vun der Tombola op den Entrées-Ticketen vum EHF Challenge Cup
1. Präis e Reesbong vun 200 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 163
2. Präis e Reesbong vun 100 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 221
3. Präis e Reesbong vun 100 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 291
4. Präis e Reesbong vun 50 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 142
5. Präis e Reesbong vun 50 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 217
6. Präis e Reesbong vun 50 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 416
7. Präis e Reesbong vun 50 Euro offréiert vu welovetotravel – Nummer : 126

D’Gewënner si gebieden sech per Mail op contact@hbk.lu ze mellen.